وبلاگ

مقدمه   PlC جایگزینی برای پنل های کنترل سنتی که عملیاتشان به رله های منطقی الکترومغناطیسی وابسته بود؛ هستند. ‏PlC قابلیت نظارت مداوم برای ورودی های سنسور را دارد و [...]

در مقاله قبلی به طور مفصل با سیستم اتوماسیون صنعتی و اجزای مختلف آن آشنا شدیم و دانستیم که در کدام یک از فرآیندهای صنعتی می‌توان از این سیستم بهره برد. در مقاله پیش [...]

همان طور که می دانید اتوماسیون صنعتی اخیرا در کشورمان ایران و دیگر کشورهای جهان رشد بسیاری داشته و همچنین علاوه بر آن تجهیزات کنترلی پیشرفت بسیاری کردند. به همین علت [...]